ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Εργαστηριο Διαχειρισης Οικοσυστηματων και Βιοποικιλοτητας
Σχολη Γεωπονικων Επιστημων

Εργαστηριο Διαχειρισης Οικοσυστηματων και Βιοποικιλοτητας

Το Εργαστήριο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ", ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 465/5-3-2004 και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

  • διαχείρισης αγροτικών και φυσικών οικοσυστημάτων
  • οικολογίας
  • διαχείρισης υγροτόπων
  • διατήρησης βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης άγριας πανίδας
  • εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων
  • σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων ειδών και προστατευόμενων περιοχών.